AKTUALNOSCI

 

 

Strona w trakcie aktualizacji

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych

 

Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych