image
hl1

DLA RODZICÓW

Dostęp do panelu rodzica w i-Przedszkolu

https://iprzedszkole.progman.pl/


Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu

na rok szkolny 2018/2019

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

www.oswiata.opole.pl/rekrutacja

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych w przedszkolu.