image
hl1

Politechnika Osobom Niepełnosprawnym

Impreza pt. „Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami” odbyła się już po raz czwarty. Jej współorganizatorami było miasto Opole, Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska Opolskie oraz nasze Przedszkole. Bohaterami wydarzenia byli podopieczni przedszkoli i szkół specjalnych oraz ośrodków pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń. Uczestnicy, wspierani przez rzeszę wolontariuszy – studentów WWFiF oraz swoich opiekunów, wzięli udział w kilkudziesięciu konkurencjach sportowych, dopasowanych do ich indywidualnych możliwości. Wydarzeniu przyświeca cel integracji, rehabilitacji i sprawienia radości osobom z dysfunkcjami (również intelektualnymi), a także uwrażliwienie środowiska akademickiego oraz przyszłych fizjoterapeutów i wychowawców na specyficzne potrzeby tej sporej (i powiększającej się) grupy społecznej. To w bardzo dużym skrócie.

hl1

No comments yet

Dodaj komentarz