Politechnika Osobom Niepełnosprawnym

Impreza pt. „Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami” odbyła się już po raz czwarty. Jej współorganizatorami było miasto Opole, Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska Opolskie oraz nasze Przedszkole. Bohaterami wydarzenia byli podopieczni przedszkoli i szkół specjalnych oraz ośrodków pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń. Uczestnicy, wspierani przez rzeszę wolontariuszy – studentów WWFiF oraz swoich opiekunów, wzięli udział w … Czytaj dalej Politechnika Osobom Niepełnosprawnym