Szkolimy się

Wszyscy pracownicy naszego przedszkola  przeszkolili się w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zdarzeniach. Teraz zdecydowanie pewniej i skuteczniej możemy podjąć odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, umiejętnościami oraz nabytą wiedzą podczas intensywnego szkolenia.