Ramowy plan dnia II

GODZINARODZAJ ZAJĘĆ
7.00-8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola/Zabawy dowolne i kierowane
8.00-8.30 Zajęcia poranne
8.30-9.20Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie
9.20-9.50Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze
9.50-10.10Zabawy dowolne i kierowane
10.10-10.30Czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie i podczas posiłku
10.30-11.00Zajęcia :   poniedziałek – zabawy słuchowo – czuciowe                  wtorek  – zabawy   manipulacyjno – czuciowe                  środa – zabawy  plastyczno – manualne                  czwartek – zabawy przedsionkowo – priopriocetywne                 piątek – zabawy konstrukcyjne
11.00-11.30Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, pobyt na placu zabawlubponiedziałek – Knill – program drugiwtorek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborneśroda – zabawy muzyczno – ruchowe /zabawy fonacyjne metodą werbo – tonalnączwartek – Knill –drugipiątek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
11.30-12.00Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie
12.00-13.30Odpoczynek
13.30-14.15Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku
14.15-15.00 Zajęcia rewalidacyjne
15.00- 16.00Rozchodzenie się dzieci/ Zabawy dowolne i kierowane

Ramowy plan dnia II

GODZINARODZAJ ZAJĘĆ
7.00-8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola/Zabawy dowolne i kierowane
8.00-8.30 Zajęcia poranne
8.30-9.20Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie
9.20-9.50Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze
9.50-10.10Zabawy dowolne i kierowane
10.10-10.30Czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie i podczas posiłku
10.30-11.00Zajęcia :   poniedziałek – zabawy słuchowo – czuciowe                  wtorek  – zabawy   manipulacyjno – czuciowe                  środa – zabawy  plastyczno – manualne                  czwartek – zabawy przedsionkowo – priopriocetywne                 piątek – zabawy konstrukcyjne
11.00-11.30Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, pobyt na placu zabawlubponiedziałek – Knill – program drugiwtorek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborneśroda – zabawy muzyczno – ruchowe /zabawy fonacyjne metodą werbo – tonalnączwartek – Knill –drugipiątek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
11.30-12.00Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie
12.00-13.30Odpoczynek
13.30-14.15Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku
14.15-15.00 Zajęcia rewalidacyjne
15.00- 16.00Rozchodzenie się dzieci/ Zabawy dowolne i kierowane