Informacje

Dostęp do panelu rodzica w i-Przedszkolu

https://iprzedszkole.progman.pl/

Informacja dotycząca rekrutacji jest opublikowana na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:

www.oswiata.opole.pl/rekrutacja

Informacja jest też dostępna na tablicach ogłoszeniowych w przedszkolu.