O nas

Są takie miejsca, do których wracamy,
są takie chwile, które często wspominamy,
są tacy ludzie o których wciąż pamiętamy.

Takim miejscem, które cieszy, bawi, wzrusza jest Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu. Przedszkole istnieje od 1 września 1982 roku. Zostało stworzone z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Obecnie przedszkole liczy 4 oddziały:

 • „Misie” –  oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa,  słabo widzenie, niedosłuch)
 • „Krasnale” – oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie, słabo widzenie, autyzm)
 • „Żabki” – oddział dla dzieci z niepełnosprawnością jednorodną oraz z niepełnosprawnością  sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie, słabo widzenie, autyzm)
 • „Tygryski” – oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie).

Dzieci uczęszczające do przedszkola otoczone są szczególną troską i oddziaływaniem rewalidacyjnym przez zespół specjalistów:

 • oligofrenopedagog
 • nauczyciel usprawniania ruchowego
 • psycholog
 • neurologopeda
 • surdologopeda
 • tyflopedagog
 • terapeuta komunikacji

Głównym celem pracy przedszkola jest  wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez kompleksowy proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.