Ramowy plan dnia III

GODZINARODZAJ ZAJĘĆ 
8.00-8.30 Przychodzenie dzieci do przedszkola – zabawy dowolne i kierowane 
8.30-9.10Czynności higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie 
9.10-9.30Zajęcia poranne (powitanie piosenką, sprawdzenie obecności, ułożenie planu dnia) 
9.30-10.00Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze 
10.00-10.15Zabawy dowolne i kierowane 
10.15-10.30Czynności samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie 
10.30-11.00Zabawy twórcze ( plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralno-literackie) 
11.00-11.30Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na placu zabaw lub:poniedziałek :  program  Knillawtorek:            zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborneśroda:              zabawy przedsionkowo – priopriocetywneczwartek:        zabawy manipulacyjno – czuciowe                           piątek:             zabawy wzrokowe / słuchowe  
11.30-12.00Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie 
12.00-13.30Odpoczynek 
13.30-14.15Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku 
14.15-15.00Zajęcia rewalidacyjne 
15.00-16.00Rozchodzenie się dzieci do domu/ zabawy dowolne i kierowane