Ramowy plan dnia IV

GODZINARODZAJ ZAJĘĆ
07.00- 08.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola/ Zabawy dowolne i kierowane 
08.00-08.30 Zajęcia poranne 
08.30-09.20 Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie. 
09.20-09.50 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze 
09.50-10.10 Zabawy dowolne i kierowane 
10.10-10.30Czynności samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie. 
10.30-11.00Zabawa twórcza dzieci:            Poniedziałek – farba, zróżnicowane powierzchnie            Wtorek – narzędzia i artykuły plastyczne (np. pędzel, flamastry, kredki, kreda)            Środa – masy plastyczne (np. ciasto, masa solna, plastelina, glina)            Czwartek – materiały sypkie (np. ryż, pszenica, kasza, płatki owsiane, wiórka kokosowe, mak, groch)            Piątek- sensoplastyka (np. kisiel, galaretka, farba klejowa, jogurt, musy z warzyw i owoców,  miód, makaron, ciecz nienewtonowska, woda) 
11.00-11.30Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, pobyt na placu zabaw lub            Poniedziałek – zabawy przedsionkowo-prioprioceptywne            Wtorek –zabawy słuchowo-muzyczne            Środa – Program Aktywności Ruchowej Knilla            Czwartek – zabawy z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne            Piątek- zabawy manipulacyjno-czuciowe 
11.30-12.00Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie 
12.00-13.30Odpoczynek 
13.30- 14.15Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się i spożywania posiłku 
14.15-15.00Zajęcia rewalidacyjne 
15.00-16.00 Zabawy dowolne i kierowane/ Rozchodzenie się dzieci