Wymagane dokumenty

   Wymagane dokumenty – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Miejską Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną oraz wypełniony wniosek o realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pobrany ze strony internetowej i /lub wypełniony na miejscu w placówce.
– Wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – WORD
– Wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – PDF
– Wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju – OPEN OFFICE