image
hl1

 

 

Są takie miejsca, do których wracamy, są takie chwile, które często wspominamy,

są tacy ludzie o których wciąż pamiętamy.

 

Takim miejscem, które cieszy, bawi, wzrusza jest Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” w Opolu. Przedszkole istnieje od 1 września 1982 roku. Zostało stworzone z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Obecnie przedszkole liczy 4 oddziały:

  • „Misie” –  oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa,  słabo widzenie, niedosłuch)
  • „Krasnale” – oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie, słabo widzenie, autyzm)
  • „Żabki” – oddział dla dzieci z niepełnosprawnością jednorodną oraz z niepełnosprawnością  sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie, słabo widzenie, autyzm)
  • „Tygryski” – oddział dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, słabo słyszenie).

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola otoczone są szczególną troską i oddziaływaniem rewalidacyjnym przez zespół specjalistów:

– oligofrenopedagog

– nauczyciel usprawniania ruchowego

– psycholog

– neurologopedia

– surdologopedia

– tyflopedagog

– terapeuta komunikacji.

 

Głównym celem pracy przedszkola jest  wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez kompleksowy proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.