image
hl1

NASZA KADRA

 

Agnieszka Kwitowska – dyrektor przedszkola, nauczyciel w oddziale I “Misie”, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

 

 

 

Alicja Kamalska – wychowawca w oddziale I “Misie”, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania, terapeuta metody PNF, nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

 

Rafał Haegenbarth – wychowawca w oddziale I “Misie”, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

 

 

Małgorzata Denisiuk – wychowawca w oddziale II “Krasnale”, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

 

 

Oliwia Salańczyk – wychowawca w oddziale II “Krasnale”, pedagog specjalny, terapeuta usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta wczesnej interwencji, tyflopedagog, instruktor masażu Shantala

 

 

Katarzyna Brandt – wychowawca w oddziale III “Żabki”, nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej, pedagog-rehabilitant dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

 

Beata Staś – wychowawca w oddziale III “Żabki” i IV “Tygryski”, oligofrenopedagog

 

 

Iwona Demichowicz – wychowawca w oddziale IV “Tygryski”, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem

 

 

Aneta Winiarz – psycholog kliniczny, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody EEG- Biofeedback

 

 

Krystyna Szleper – neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

 

 

Marcin Reginek – pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera

 

 

Anna Giżycka-Gniłka – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta koncepcji Halliwick

 

Nauczyciele nieobecni, przebywający na urlopach:

 

Magdalena Gambiec – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

 

Ewa Lech – terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, dogoterapeuta

 

Linek Justyna – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka