image
hl1

Program edukacyjny “PSIjaciel zwierząt” realizowany  we współpracy z OTOZ Animals i Disney Junior przeprowadzony został w grupie III Żabki.

Celem jego jest szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat świata zwierząt w kontekście prawidłowego postępowania w kontaktach ze zwierzętami, z elementami zasad bezpieczeństwa i nauką odpowiedzialności. Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych, promujących odpowiedzialne, bazujące na zasadach bezpieczeństwa, postępowanie ze psem. Każde z dzieci otrzymało order „PSIjaciel Zwierząt”, kolorowanki tematyczne oraz mini- poradnik dla rodziców.

W ramach przeprowadzonej akcji dzieci wzięły udział w  konkursie plastycznym – „PSIjaciel zwierząt”, czyli dziecko w świecie zwierząt z akcentem na zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Wspólną pracę wykonali Mikołaj, Kubuś i Kasia.