image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
7.00-8.00  Przychodzenie dzieci do przedszkola/Zabawy dowolne i kierowane
8.00-8.30  Zajęcia poranne
8.30-9.20 Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie
9.20-9.50 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze
9.50-10.10 Zabawy dowolne i kierowane
10.10-10.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe w toalecie i podczas posiłku
10.30-11.00 Zajęcia :   poniedziałek – zabawy słuchowo – czuciowe

                  wtorek  – zabawy   manipulacyjno – czuciowe

                  środa – zabawy  plastyczno – manualne

                  czwartek – zabawy przedsionkowo – priopriocetywne

                 piątek – zabawy konstrukcyjne

11.00-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, pobyt na placu zabaw

lub

poniedziałek – Knill – program drugi

wtorek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

środa – zabawy muzyczno – ruchowe /zabawy fonacyjne metodą werbo – tonalną

czwartek – Knill –drugi

piątek – zabawy metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

11.30-12.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie
12.00-13.30 Odpoczynek
13.30-14.15 Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku
14.15-15.00  Zajęcia rewalidacyjne
15.00- 16.00 Rozchodzenie się dzieci/ Zabawy dowolne i kierowane