image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

 

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

 

8.00-8.30  Przychodzenie dzieci do przedszkola – zabawy dowolne i kierowane

 

8.30-9.10 Czynności higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie

 

9.10-9.30 Zajęcia poranne (powitanie piosenką, sprawdzenie obecności, ułożenie planu dnia)

 

9.30-10.00 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze

 

10.00-10.15 Zabawy dowolne i kierowane

 

10.15-10.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie

 

10.30-11.00 Zabawy twórcze ( plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralno-literackie)

 

11.00-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na placu zabaw lub:

poniedziałek :  program  Knilla

wtorek:            zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

środa:              zabawy przedsionkowo – priopriocetywne

czwartek:        zabawy manipulacyjno – czuciowe                           

piątek:             zabawy wzrokowe / słuchowe  

11.30-12.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie

 

12.00-13.30 Odpoczynek

 

13.30-14.15 Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku

 

14.15-15.00 Zajęcia rewalidacyjne

 

15.00-16.00 Rozchodzenie się dzieci do domu/ zabawy dowolne i kierowane