image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

 

07.00- 08.00

 

Przychodzenie dzieci do przedszkola/ Zabawy dowolne i kierowane

 

08.00-08.30

 

Zajęcia poranne

 

08.30-09.20

 

Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie.

 

09.20-09.50

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze

 

09.50-10.10

 

Zabawy dowolne i kierowane

 

10.10-10.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie.

 

10.30-11.00 Zabawa twórcza dzieci:

            Poniedziałek – farba, zróżnicowane powierzchnie

            Wtorek – narzędzia i artykuły plastyczne (np. pędzel, flamastry, kredki, kreda)

            Środa – masy plastyczne (np. ciasto, masa solna, plastelina, glina)

            Czwartek – materiały sypkie (np. ryż, pszenica, kasza, płatki owsiane, wiórka kokosowe, mak, groch)

            Piątek- sensoplastyka (np. kisiel, galaretka, farba klejowa, jogurt, musy z warzyw i owoców,  miód, makaron, ciecz nienewtonowska, woda)

 

11.00-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, pobyt na placu zabaw lub

            Poniedziałek – zabawy przedsionkowo-prioprioceptywne

            Wtorek –zabawy słuchowo-muzyczne

            Środa – Program Aktywności Ruchowej Knilla

            Czwartek – zabawy z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

            Piątek- zabawy manipulacyjno-czuciowe

 

11.30-12.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie

 

12.00-13.30 Odpoczynek

 

13.30- 14.15 Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się i spożywania posiłku

 

14.15-15.00 Zajęcia rewalidacyjne

 

15.00-16.00

 

Zabawy dowolne i kierowane/ Rozchodzenie się dzieci