image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

 

7.00-8.00  Zabawy dowolne i kierowane

 

8.00-8.30  Praca indywidualna według IPET – ów

 

8.30-9.12 Karmienie terapeutyczne. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 

9.20-9.45 Zajęcia poranne

 

9.45-10.10 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci

 

10.10-10.30 Karmienie terapeutyczne. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne 

 

10.30-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na placu zabaw lub

poniedziałek: stymulacja wzrokowo-słuchowa/ Sala Doświadczania Świata

wtorek: zabawy przedsionkowo-prioceptywne/ Knill – program wprowadzający

środa: zabawy muzyczne

czwartek: zabawy manipulacyjne/ Knill – program wprowadzający

piątek: czynności plastyczno -manualne/ elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 

11.30-12.00 Karmienie terapeutyczne. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 

12.00-13.30 Odpoczynek

 

13.30-14.15 Karmienie terapeutyczne. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 

14.15-16.00 Zabawy dowolne i kierowane