image
hl1

RAMOWY PLAN DNIA

GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ
7.00-8.00  Przychodzenie dzieci do przedszkola/ zabawy dowolne i kierowane
8.00-8.30  Poranny krąg
8.30-9.15 Czynności higieniczne i porządkowe podczas śniadania i w toalecie
9.15-9.35 Terapia ręki
9.35-10.05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego do możliwości dzieci/ obserwacje przyrodnicze
10.05-10.10 Czynności higieniczne w toalecie
10.10-10.30 Drugie śniadanie
10.30-11.00                            poniedziałek – zabawy wzrokowe, zabawy fonacyjne metoda werbo-tonalną

wtorek – zabawy słuchowe, zabawy fonacyjne metodą werbo-tonalną

środa – zabawy manipulacyjne, zabawy fonacyjne metodą werbo-tonalną

czwartek – zabawy wzrokowe/ zabawy fonacyjne metodą werbo-tonalną

piątek – zabawy słuchowe, zabawy fonacyjne metodą werbo-tonalną

 

11.00-11.30 Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze, pobyt na placu zabaw

Lub:

Poniedziałek: Knill- program wprowadzający

Wtorek: zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Środa: zabawy przedsionkowo- priopriocetywne

Czwartek: Knill- program wprowadzający

Piątek: zabawy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

11.30-12.00 Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne podczas posiłku i w toalecie
12.00-13.30 Odpoczynek
13.30-14.15 Czynności samoobsługowe, higieniczne podczas ubierania się  i spożywania posiłku
14.15-15.00 zajęcia rewalidacyjne
15.00-16.00 Rozchodzenie się dzieci do domu/ zabawy dowolne i kierowane